5'0" KID STAR SIMMON


5'0" simmon trifin
resin tint amber
4oz x 4oz + 4oz S glass